KÜNYE

  • 26 Ekim 2013 Cumartesi
  • EREĞLİ GÜNEŞ GAZETESİ
  • 1564377

Ereğli Güneş Gazetesi Haberleri Genel Yayın Yönetmeni
Bahri CAN 

Haber Müdürü
Bahri CAN
 

YAZILIM ve SİSTEM YÖNETİMİ
Teknoloji Bilgisayar 0332 712 58 44
 
Eregligunes.com'daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur.
 

Eregligunes.com Behalf Executive Editor
Bahri CAN
 

Site Design and Visual Specialist
Computer Technology www.tekyazilim.net
 

News Director
Bahri CAN
 

SOFTWARE AND SYSTEMS MANAGEMENT
Computer Technology 0332 712 5844
 

Eregligunes.com 'following external links will open in a separate page.
Authors of published articles and comments are responsible.