Bilal 1 info

Kapat !
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ

AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ

Ereğli İlçe Tarım Müdürü Sarıca, kurban bayramına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı

AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
2022-07-07 12:14:53

Ereğli Ilce Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aydın Sarıca, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalması nedeniyle hayvan satış yerlerinde hazırlıkların tamamlanmakta olduğu izlenmektedir dedi.

Barıca açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının riske atılmaması ve sağlıklı hayvanların sağlıklı bir biçimde kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlarımıza ulaşması için İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Sağlık Personeli ile birlikte hem kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerde hem de kurbanlık satış yerlerinde sağlık taraması ve kontroller gerçekleştirdik.

"Kurban dini bir terim olarak, Allaha yaklaşmak ve Onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurbanın acı çektirmeden, çevreyi kirletmeden sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kesimi, insan sağlığının korunması için önemlidir.

Kurban döneminde yaşanan yoğun hayvan hareketleri ve büyük miktarlarda hayvan kesimlerinin yapılması hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük riskler ortaya koymaktadır. Gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmaması halinde insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlikeler ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle; Kurban Bayramı öncesi hayvan sahiplerine ve kurban kesecek vatandaşlarımıza; kurbanlıkların nakli, seçimi, kesim sırasında ve kesim sonrasında insan ve hayvan sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken hususlar, çevrenin kirletilmemesi ve hayvan refahı konusunda alınması gereken tedbirler ve etlerin muhafazası konularında gerekli bilgileri halkımızla paylaşmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Son yıllardaki kurban satışları göz önüne alındığında, 2022 yılında da geçen yıla yakın bir oranla 900 bin büyükbaş ve 2 milyon 500 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 400 bin kesim yapılacağı tahmin edilmektedir.

Kurbanda, yaklaşık olarak 900 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunun yanında, kullanılamayan hayvansal yan ürünler nedeniyle büyük ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Özellikle, veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli risk oluşturmaktadır. İnsanlarda görülen hastalıkların % 61i hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de % 90ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması son derece önemlidir.

KURBANLIK HAYVAN ALACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER;

Kesinlikle satın alınmaması gereken hayvanlar:

- Resmi Veteriner Sağlık Raporu olmayan

- Büyükbaş hayvanlarda küpesiz ve kimlik kartı (pasaportu) bulunmayan

- Küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi bulunmayan

- Gebe veya yeni doğum yapmış olanlar

- Damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar

- Öksürüğü ve nefes güçlüğü olan

- Yutma zorluğu bulunan ve iştahsız, durgun hayvanlar

- Tüyleri karışık ve mat olanlar

- Anormal kokulu ishali olan, çevreye karşı anormal tepkili veya çok duyarsız ve kısmi/genel felçli olan hayvanlardan uzak durulmalıdır.

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek bazı noktalar:

- Dini ölçülere uygun olmalı

- Sağlıklı ve besili olmalı

- Veteriner sağlık raporu olmalı

- Büyükbaş hayvanların pasaportları bulunmalı

- Küçükbaş hayvanların nakil belgesi olmalı

- Hayvanların kulak küpeleri olmalı

- Kurbanlık hayvanın genel görünümü canlı ve sağlıklı olmalıdır

Ayrıca; Kesim öncesi kurbanlık hayvanlar yorgun olmamalı ve kesimden önce 12 saat boyunca yem verilmemeli, hayvanlar kesim alanına taşınması ve kesim sırasında strese sokulmamalıdır.

Kurbanlık hayvanları strese sokacak kötü muamele ve hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı, hayvanların kesilen diğer hayvanları görmeleri engellenmelidir. Gerek kesimden önce gerekse kesim sırasında hayvanların strese girmeleri hem hayvan refahı açısından sakıncalı hem de hayvanlardan elde edilen etlerin kısa sürede lezzet ve kalitesinin bozulmasına yol açacaktır.

Kurban Kesim Yerleri:

- Kurbanlık hayvan kesimleri öncelikle, kesim öncesi ve kesim sonrası veteriner hekim muayenelerinin yapıldığı Tarım Bakanlığından ruhsat almış mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim yerleri olarak düzenlenen yerlerde yapılmalıdır.

- Bu imkana sahip olmayan vatandaşlarımız kurbanlarını kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilirler. Kesimler temiz ve serin yerlerde yapılmalı ve buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi, mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında kanın akması da daha iyi sağlanacaktır.

Kesimde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar:

Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Bıçaklar sık sık temizlenmelidir. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır. Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir.Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır. Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir.

Kurban Etlerinin Olgunlaşması ve Muhafazası:

Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek etin sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Et ve et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam niteliğindedir. Uygun koşullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda fikir vermektedir. Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir.

Atık ve Tüketilmeyen Yan Ürünler:

- Çevreye atılmamalı

- Akarsulara ve kanalizasyon sularına dökülmeli

- Üzerine toz kireç dökülerek derin çukurlara gömülmelidir

Hastalık etkenlerinin büyük çoğunluğu hem insanlar hem de hayvanlar için patojendir. Bu nedenle, hayvan sağlığını ve insan sağlığını ayrı düşünmek mümkün değildir. Bütün bu değerlendirmelerimiz insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak amacına yöneliktir.

Bu vesileyle, yetiştiricilerimize ve kurbanlık alacak vatandaşlarımıza, bütün islam alemine şimdiden kazasız, belasız hayırlı bayramlar dilerim.

AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ
AHMET AYDIN SARICA, KURBANLARI VE KURBANLIK SATIŞ YERLERİNİ DENETLEDİ

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Güvenlik Kodunuz 89253

Kullanıcı Adı

 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRx
BAŞKAN OPRUKÇU ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
BAŞKAN OPRUKÇU ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI
Dr. Yalçın Doğan: Muharrem İnce Kazanamaz
Dr. Yalçın Doğan: Muharrem İnce Kazanamaz