​HALİL ERCAN MASRAFTAN KAÇMIYOR, BİL ÖĞRENCİLERİ YARARLANIYOR

BİLİM İLE BÜYÜYEN OKUL: BİL KOLEJİ


​HALİL ERCAN MASRAFTAN KAÇMIYOR, BİL ÖĞRENCİLERİ YARARLANIYOR

Ereğlide eğitim faaliyetlerini sürdüren Bil Koleji Eğitim Kurumu, eğitim ve bilimi bir araya getirerek teknolojiye ayak uyduran, araştıran, araştırırken öğrenen nesiller yetiştiriyor.

Okulda uygulanan ‘Robotik Kodlama dersi ile öğrenciler Endüstri 4.0 ve günümüzün değişen zorluklarına uyarlanmış kaliteli eğitim ile bilimin ışığında gelişimlerini sürdürüyor.

Ayrıca öğrenciler ‘Robotik Kodlama dersi ile soyut kavramları somutlaştırmak için bir olaya ya da nesneye ihtiyaç duyarak, robotik ve kodlama eğitimi ile bu sayede kodladıkları robotları gerçek dünyaya adapte etmektedirler. Öğrenciler robotlarla yaptıkları kodlamalar; mesafe, hız, çevre, zaman, çap, ısı, açı, ışık ve benzeri tüm somut kavramları anlamalarını da kolaylaştırmaktadır.
Metin Tek