​KEVSER ÖZİNCE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

BASK KONYA İL TEMSİLCİSİ KEVSER ÖZİNCE’NİN 9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ MEMUR İKRAMİYE TALEP EDİYOR KONULU BASIN AÇIKLAMASI


​KEVSER ÖZİNCE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

MEMURLARA İKRAMİYE İÇİN CUMHURBAŞKANINA 18 İNCi BAŞVURU

BASK Konya İl Temsilcisi Kevser ÖZİNCE, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanına 7 Temmuz Çarşamba günü 18. kez (Onsekizinci) başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ikramiye verilmesini istediklerini açıkladı.

BASK Konya İl Temsilcisi Kevser ÖZİNCE, açıklamasında şöyle dedi:

7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4226 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere (taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil) Kurban Bayramı öncesinde 16 Temmuz Cuma günü 13 günlük ücretleri tutarında yılın üçüncü ilave tediyesi (ikramiye) ödenecektir.

Hatırlanacağı gibi 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3348 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6772 sayılı Yasa uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan işçilere (Taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil) yılın ilk tediyesi 29 Ocak 2021 Cuma günü, ikincisi ise Ramazan Bayramı öncesinde 11 Mayıs Salı günü ödenmişti.

KAMU İŞÇİLERİNE 65 YILDIR ÖDENİRKEN MEMURLARA 1 KURUŞLUK İKRAMİYE BİLE YOK

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Kamu işçilerine Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her biri 13 günlük ücretleri tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

İşçi sendikalarının imzaladığı toplu iş sözleşmeleri uyarınca da kamu işçilerine yılda iki kez 26 günlük ücret tutarında iki ikramiye ile vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği de ödenmektedir.

İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, memur sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmemektedir.

AYRIMCILIĞA VE HAKSIZLIĞA İSYAN EDİYORUZ

Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz.

Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır.

Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür.

CUMHURBAŞKANINA 18 İNCİ KEZ BAŞVURDUK

Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, konuyu anlattık, taleplerimizi ilettik.

BASK olarak, Sayın Erdoğanın Cumhurbaşkanlığı döneminde -Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç- son yazımız dahil 18 kez başvuru yaptık. Talebimize cevap alamadık

Oysa; 4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde toplu sözleşmenin kapsamı başlığı altında görüşülecek konular arasında ikramiye hakkı bulunmasına rağmen, memurların 19 yıllık toplu pazarlık sürecinde, ikramiye hakkı ne görüşme masasına getirilebilmiş ne de toplu sözleşme metinlerine girebilmiştir.

Sözde yetkili sendikaların 19 yıllık bu aymazlığının iktidarlar tarafından istismar edilmesi ve ikramiye hakkının gasp edilmesi vicdanları rahatsız etmektedir.

Sözde yetkili sendikaların yarım ağız Memurlara dini Bayram İkramiyesi Verilsin şeklinde muhatabı belli olmayan edilgen ifadelerin arkasına sığınmış düşük perdeden yarım ağız fısıltıları utanç vericidir.

Memurları Cuma ve bayram günleri cami önlerinde dilenci yerine koyan bu anlayışı şiddetle reddediyoruz.

Memurlar 4688 sayılı yasada yer alan ikramiye hakkını istemektedir.

Memurlar 6772 sayılı Yasanın işçi memur ayrımı yapılmaksızın kamuda çalışan herkese uygulanmasını istemektedir.

ÇÖZÜM 6772 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDE

4688 sayılı Yasada yer alan memurlara ikramiye hakkının ısrarla gözardı edildiği, sözde ve sahte sendikaların bu konuyla ilgilenmedikleri, yetki el değiştirmediği sürece sorunun çözülmeyeceği de anlaşılmaktadır.

Bu nedenle sorunun çözümü için defalarca Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM temsil edilen siyasi partilerimize başvuruda bulunarak, 6772 sayılı Yasanın memur ve sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde değiştirilmesini, memur ve sözleşmeli personelin kapsama alınmasını talep ettik.

Şubat ayından beri BASK olarak Cumhurbaşkanlığı, siyasi parti genel merkezleri ile meclis grupları, ihtisas komisyonlarının üyeleri nezdinde memurların temel sorunlarını aktarmak, BASKın çözüm önerileri iletmek üzere başlattığımız geniş kapsamlı çalışma ve yaptığımız görüşmeler kapsamında memurların ikramiye hakkını ısrarla gündeme getirdik.

Bu haklı talebimizin hayata geçirilmesi, anılan yasa değişikliğinin bir an önce yapılması, 6772 sayılı Yasa kapsamında memur ve sözleşmeli personele de ilave tediye ödenmesini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanının ve siyasi partilerin, memurların bu haklı talebine kulak vermelerini istiyoruz.

Unutulmamalıdır ki, Devletin asli ve sürekli görevleri günün her saatinde, ülkenin en ücra köşesine kadar ve gerektiğinde canı pahasına kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Buna rağmen Devletin ayrımcılık yapmasının izahı yoktur.

3 Milyon 250 bini aşkın memur ve sözleşmeli personel adına talebimizi bir kez daha yineliyor, memurların ikramiye hakkı hayata geçinceye kadar konunun her aşamada takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.