​Mehmet Emin Ertekin: Yanlış Yapma Lüksümüz Yok

.


​Mehmet Emin Ertekin: Yanlış Yapma Lüksümüz Yok

EY AKİL SAHİPLERİ!
Yüce Kitabımız Kur'an derki: Ey akıl sahipleri siz, hiç düşünmez misiniz!
Evet,biz düşünmüyoruz, akıl etmiyoruz. Niçin? Sen şehirleri büyütüursen, milyonlarca insanı ve bütün sanayi tesislerini Marmara Denizinin etrafına yığarsan, işte olacağı bu! Yani deniz balığı yerine deniz köpüğü toplarsın. Sonrada Marmara Denizi bir fosoptik çukuruna dönüşür.
Çözüm ne? Çözüm, şehirleri büyütmeyeceksin. Köylüyü ve kasabalıyı, köyünde ve kasabasında tutacaksın. Onlara her türlü desteği verip, üretimi artıracaksın...
Bir Konya Ovası, Harran Ovası bütün Türkiye'yi besler. Ancak, her iki ovamızda susuzluktan yanıyor.
Şehirler büyütülürse başka neler olur? Verimli araziler gider, alt yapı-üst yapı, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, eğitim, sağlık, ulaşım, asayiş ve israf proplemleri dev gibi karşına dikilir. Bu konuların uzun uzun tartışılması gerekir. Ancak, ben bir tanesine değineceğim. Bugun İstanbul trafiğinde bir haftalık, bir aylık ve bir yılda yapılan benzin ve mazot israfıyla neler yapılabileceğini bir düşünün. Beş dakikada gideceğimiz bir yere iki-üç saatte bile gidemiyoruz.
Netice, başka Türkiye yok. Yanlış yapma lüksümüz de olmamalı.
Mehmet Emin Ertekin
Emekli Şube Müdürü