​Konya Büyükşehir 2023-2025 Açık Veri Stratejisini Hazırladı

Konya Büyükşehir 2023-2025 Açık Veri Stratejisini Hazırladı


​Konya Büyükşehir 2023-2025 Açık Veri Stratejisini Hazırladı

Akıllı Şehir uygulamalarıyla model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm paydaşlarla ortak amaç ve hedef doğrultusunda 2023-2025 Açık Veri Stratejisini hazırladı. Kurumların ve vatandaşların verileri analiz ederek yeni fikirler geliştirmesine olanak sağlayacak Konya Açık Veri Stratejisine acikveri.konya.bel.tr adresinde hizmet veren Konya Açık Veri Portalı sayfasından ulaşılabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte ortak amaç ve hedef belirlenerek şehrin birlikte yönetilebilmesi için 2023-2025 Açık Veri Stratejisini hazırladı.

Kurumların veriye dayalı karar almasının ve inovasyonun teşvik edilmesinin giderek daha da önem kazandığı günümüz iş dünyasında Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası vizyonunu; İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu Konya olarak belirledi.

KONYA TÜRKİYEDE AÇIK VERİ PLATFORMU BULUNAN İLK ŞEHİRLERDEN OLDU

Bu vizyon ışığında 2021 yılında, şehirde yönetişimin güçlendirilmesi, şehre hizmet eden paydaşlar arasında koordinasyonun artırılması ve veriye dayalı yönetim ilkesi doğrultusunda Konya Açık Veri Portalını hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, Konyayı Türkiyede Açık Veri Platformu bulunan ilk şehirlerden biri yaptı.

10 farklı kategoride 150ye yakın veri setiyle hizmet veren Konya Açık Veri Portalı için; veri çeşitliliğinin ve sayısının artırılması, açık veri ekosistemine katkı sunulması, portaldan sağlanan verimliliğin ve veri farkındalığının artırılması, mevcut verilerin güncellenmesi, paydaş kurumların sayısının artırılması gibi ana hedeflerle 2023-2025 Konya Açık Veri Stratejisi hazırlandı.

3 STRATEJİK AMAÇ; 19 STRATEJİK HEDEF İLE OLUŞTURULDU

3 stratejik amaç ve 19 stratejik hedef ile oluşturulan Konya Açık Veri Stratejisi, kurumların bulundurdukları veri varlıklarını yönetme ve paylaşma metotlarını belirleme süreçlerine ışık tutacak. Açık veri paylaşımının artırılmasıyla farklı paydaşların ve vatandaşların verileri analiz etmesine ve yeni fikirler geliştirmesine olanak sağlayacak portal sayesinde, kurumların şeffaf hizmet anlayışının gelişmesi desteklenecek. Böylece, Akıllı Şehir alanında da model olan Konyada veriye dayalı karar alma kültürünün daha iyi noktalara taşınması hedefleniyor.

KONYA AÇIK VERİ PORTALI WEB SAYFASINDA PAYLAŞIMA AÇILDI

Global ve Ulusal Açık Veri Politikaları, Dünyada Kabul Gören Açık Veri Standartları, Konya Açık Veri Yönetişim Yapısı, İç ve Dış Paydaş İlişkileri, Konya Açık Veri Stratejik Amaç ve Hedefleri gibi birçok başlığın yer aldığı 2023-2025 Konya Açık Veri Stratejisi, acikveri.konya.bel.tr adresinde hizmet veren Konya Açık Veri Portalı web sayfasında herkesin erişimine açıldı.

Sürekli yapılan keşif çalışmaları ve Konya Açık Veri Ekosistemine dahil olmak isteyen diğer kurumların da katılımlarıyla 2023 yılı sonuna kadar toplam veri seti sayısının 200e ulaşması hedefleniyor.