​NEDEN, NİÇİN, NASIL-,

Murat Dumlu, Ülke olarak genel kaygılarımız ve cevaplanması gereken soruları gündemine aldı


​NEDEN, NİÇİN, NASIL-,

Merhabalar; Bu yazımızda Vatandaşlarımızın, Esnaflarımızın Genel Sorunları, Esnafların Hükümetten beklentileri neler, Kredilerin Faiz oranlarının artması Politikasının Piyasaya etkilerinin yansıması ne yönde, Artan Faiz oranlarının Vatandaşa yansıyan etkisi ve Ülke ekonomisine yaptığı etkileri Ekonominin Sağlam temellere oturabilmesi ve Türk Lirasının değer kazanabilmesi için Neler Yapılmalı Vatandaşın Refah payı Nasıl Arttırılabilir 100. Yılımızda Global Ekonomi anlamında Ülkemizin Bulunduğu konum nedir, Devletimizin İleri Vadede Ekonomi Politikaları neler, Hangi Sektörlerde Yatımcılara teşvikler arttırılacak İstihdam da artış Sağlanıp İhracat temelli politikalar Sayesinde Ülkeye döviz girdisi sağlanıp Türk Lirasına değer kazandıracak lider sektörler hangileri? Çağımızda Çok uluslu şirketlerin Dünya piyasasında ele geçirdiği pazarlar ve bu pazarlardan elde edilen dilim de bizim Ülke olarak kazancımız ve payımız nedir? Bizim çok uluslu şirketimiz veya şirketlerimiz dünya piyasasında varmı? e-ticarette Ne kadar aktifiz Çağımız Dijital ortamda ki Dünya e-ticaret Pazarında bizlerde pay sahibimiyiz? Özelleştirme politikasının Ülkemize ne kadar katkısı oldu ya da götürüsü? Yenilenebilir Enerji piyasasında dünyanın neresindeyiz, bu sektörü etkin kullanabiliyor muyuz? Devletin denetleme mekanizmaları ne kadar etkin, artan faiş fiyat uygulamalarında devlet denetleme organları fonksiyonunu yerine getirebiliyor mu? Türkiye bulunduğu Coğrafi konum itibariyle 4. jeolojik zamanda oluşmuş eprojenez ve orojenez yer kabuğu hareketlerinin aktif olduğu genç kuşak deprem ülkesi olmamız sebebinden ülkenin her yerinde deprem olabileceği ve bu tabiat olaylarına karşı yaşadığımız merkezi maraş üstü depremlerden ne kadar ders çıkardık ve hangi önlemleri aldık Zamansız olacak Türkiyenin genelinde ki depremlere ne kadar hazırız? Emekli çalışan işçi ve memur kesimi arasındaki maaş farkları ve çalışma süreleri adaletli mi? Vergide eşitlik ilkesi gereğince neden az kazanandan az çok kazananadan çok vergi alınmıyor? Maliye politikalarının ekonomideki etkisi nedir Devletimize ve milletimize karşı açılacak olan bir savaşta Dünyada Ne kadar Caydırıcıyız, milli istihbarat teşkilatımız MİT Dünya genelinde ve Ülkemiz içinde ne kadar etkin? Milli eğitim bakanlığının gelecekteki nesillerimizin gelecek ve iş kaygısı olmadan bilge ve donamlı olma yönündeki politikaları neler? Mevcut 1982 Tali Ana Yasamız içinde bulunduğumuz çağda Orta doğunun Tam ortasındaki bir devlet olmamız münasebeti ile şu anda ve gelecekte Toplumumuzun yapısına isteklerine cevap verebilebilecek seviyede mi Yoksa yeniden Toplumumuzun Yapısına ve ihtiyaçlarına uygun Milli ve Asli bir Anayasanın Hazırlanması Elzem mi? Yurt Dışından gelen Suriyeli, Afgan ve diğer göçmenler için uygulanacak yol haritası nedir? Devletleşip milleti mi Zengin etmeliyiz özelleşip Şahısları ve şirketleri mi? Bütün bu sorularımız ülkemizin 100. Yılında vatandaş olarak genel beklentilerimizi yansıtmakta ve Son olarak da en önemlisi insan olarak Her geçen gün Sayıları katlanarak artan Filistinli ölen Masum kardeşlerimiz için ölen insanlık ne zaman dirilecek Neyi bekliyoruz...