​SOSYAL İNOVASYON AJANSINDAN “KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ YAZ OKULU

.


​SOSYAL İNOVASYON AJANSINDAN “KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ YAZ OKULU

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde faaliyetlerini yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı, gençlerin kültür endüstrileri alanında yenilikçi fikirlerini desteklemek adına Kültür Endüstrileri Yaz Okulu düzenledi. 2 gün süren program kapsamında Konyada yaşayan 16-29 yaş arasındaki 25 genç, atölye, seminer, söyleşi ve teknik incelemelere katıldı.


Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) tarafından gençlere yönelik Kültür Endüstrileri Yaz Okulu düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Sosyal İnovasyon Ajansı bünyesinde kurulan Çekim Alanı: Konya Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezi gençlerin kreatif endüstrilerle tanışması, sanat ekonomisi çıktılarının şehre kazandırılması noktasında ortak akıl ve planlama mekanizması ile çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlerin kültür endüstrileri alanında yenilikçi fikirlerini desteklemek adına proje kapsamında SİA Meram Yerleşkesinde Kültür Endüstrileri Yaz Okulu gerçekleştirildi. Yaz okulu kapsamında Konyada yaşayan 16-29 yaş arası 25 genç, atölye, seminer, söyleşi ve teknik incelemeden oluşan eğitim programına dahil oldu.

Bu doğrultuda; görsel sanatlar, sinema, radyo ve televizyon yayıncılığı, podcast, reklamcılık, mimarlık ve tasarım gibi kreatif üretim süreçlerine dayanan kültür endüstrileri kavramları işlendi. Program kapsamında alanında uzman isimler ile buluşan gençler, Selçuklu Kongre Merkezi ve Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezinde işletme modelleri üzerinde incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR İÇİN İNOVASYON SİADA

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde faaliyetlerini yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı, etki değeri yüksek yenilikçi projelerle iletişim, sosyal bilimler ve sanat alanında eğitim gören gençlerin beceri geliştirmelerine ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.