​MESELE VATANSA

HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ- ŞAŞARIM


​MESELE VATANSA

BU MEMLEKET TARİHTE TÜRK'TÜ. BUGÜN DE TÜRK TÜR VE EBEDİYEN TÜRK KALACAKTIR- GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Sevgili okuyucularım sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Vatan tanımı herhangi bir kişiye, zümreye, partiye , siyasetçilere ve benzerlerine indirgenemez. Vatan milli bilinç ile ilgilidir. Milli bilinç ise o Vatan toprağında yaşayan her bireyin zihinsel, ruhsal ve duygusal bilincinin toplamını ifade eder. Vatan sadece fiziksel bir toprak parçası ile sınırlandırılamaz. O sınırlar milletin millî bilinci ile ortaya çıkmıştır. Ve işte bu nedenle bir kişinin, zümrenin veya Parti'nin sınırlı bilinci ile eşleştirilip sınırlandırılamaz. Vatan konusundaki her bireyin bilinci birbirini besler. Bu beslenme hem fikir hemde ruhsal enerjiyi diri tutar. Bu nedenledir ki Türk Milletin de bu enerji her daim yüksektir. Farklı anlayış ve fikirler Türk toplumunda birbirini besler. Ne kadar Türk toplumunda zıtlıklar ve çatışma varmış gibi gösterilmeye çalışılsada tarih boyu yaşanılan bir çok olay bunun böyle olmadığını aslında zıtlık gibi görünen bir çok fikrin ve anlayışın söz konusu Vatan olduğunda teferruat olduğunu göstermiştir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün MESELA VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR sözüde Türk Milletinin genel fikir ve ruh dünyasını çok güzel özetlenmiştir. Bu nedenle birilerinin Vatan elden gidiyor Vatan bölünür söylemleri kendi hezeyanları dan ibarettir. Vatanın elden gitmesi ve bölünmesi bırakın icraatı fikir temelinde bile mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzyıldır ayaktadır ve ilelebet ayakta kalacaktır. Bu yüzyıllık süreç dahilinde ülkenin başından kimler kimler geçti. Fakat bu Vatan ne elden gitti nede bölündü. Bu gün ve bundan sonrada kimsenin buna gücü yetmez ne diyor Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Korkma Sönmez Bu Şafaklar da Yüzen Al sancak Sönmeden Yurdumun Üstünde tüten en son Ocak Vatanın elden gitmesi yada bölünmesi için seksen beş milyonun Şehit olması lazım. Zaten böyle bir durum da herşey bitmiş demektir. Bu da mümkün olmayacağına göre boşa endişe etmenin hiç bir anlamı yoktur. Vatan bilinci Türk Devlet aklının tezahürüdür. Türk Devleti aklıda Türk Milletinin fikir ve Ruh dünyasının tezahürüdür. Türk Devlet aklı ve Türk Milletinin fikir ve Ruh dünyası hiçbir zaman siyasi konjonktüre göre şekillenmemiştir. Bu böyle bilinmelidir. İnsanlık tarihi Türk Tarihi ile başlar. Vatan bilincide Türk Tarihi ile başlar. Türk için Vatan Şereftir Namustur. Ve Anadır. Bir insan için en kutsal değer olan Ana kavramı ile özdeşleşmistir. Ana Vatan ve Anadolu kavramları da bu çerçevede çok iyi düşünülmelidir. Vatana ihanet en büyük suçtur. Ve affı yoktur. Vatan sevgisi İmandandır. İster maddi ister Manevi çerçevede olsun Türk Milleti için Vatan herşeydir. Herşeyin de ötesidir. Böyle bir kaç kritere idirgenecek bir mevzu değildir. Vatan aşktır Türk Milleti için Vatan Aşk ve davadır. Her zerresinde bu aşk vardır. Eğer mesele Vatansa, Türk Milleti yardanda geçer serdende geçer çünkü en büyük aşkı Vatandır. Ay Yıldızlı Bayraktır. Bu böyle biline... Şehitlik bu nedenle Türk Milleti için en büyük şeref ve Rütbedir. Ve Tarihte Vatanı için bu kadar Şehit veren başka bir Millet daha yoktur. Ne diyor Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy: ŞUHEDA GÖVDESİ BİR BAKSANA DAGLAR TAŞLAR

  1. Sonuç itibariyle Vatan ne bölünür ne elden gider ancak bunu düşünen ve inan bölünür ve Vatandan gider Orhan Şaik Gökyay bunu bir dizesinde söyle vurguluyor: TARİHİN DİLİNDEN DÜŞMEZ BU DESTAN NEHİRLER GAZİDİR DAĞLAR KAHRAMAN HER TAŞI YAKUT OLAN BU VATAN CAN VERME SIRRINA ERENLERİNDİR...