​KEVSER ÖZİNCE ENFLASYONU DEĞERLENDİRDİ

BASK KONYA İL TEMSİLCİSİ KEVSER ÖZİNCENİN 03 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜ MAYIS AYI ENFLASYONU SONRASI BASIN AÇIKLAMASI


​KEVSER ÖZİNCE ENFLASYONU DEĞERLENDİRDİ

* KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERE EK %50 ZAM ŞART OLMUŞTUR!

* ENFLASYONDA EŞEL-MOBİL SİSTEM DEVREYE SOKULMALIDIR

BASK KONYA İl Temsilcisi KEVSER ÖZİNCE Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının memur ve emekli aylıklarını erittiğini, bu nedenle %50 ek zammın ve enflasyon farklarında eşel-mobil sitemine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

ÖZİNCE, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Mayıs ayında enflasyon (TÜFE) % 2.98 artmıştır. 2022 yılının ilk beş ayındaki (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) TÜFE artışı ise kümülatif % 35.62dir.

Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)a göre Mayıs ayı enflasyonu % 5.46dır.

MEMUR VE EMEKLİ % 28.12 ALACAKLI

Kamu görevlileri ve emeklileri 6. Dönem toplu sözleşme gereği Ocak ayında %7.5 artış alırken alınan artış daha ilk aydan erimiş, 5 aylık enflasyon %35,62 olmuştur. Yani kamu görevlileri ve emeklileri şimdiden %28,12 alacaklı hale gelmiştir. 9/1 derecedeki bir memurun sadece Mayıs ayı kaybı 1819 TL olurken 5 aylık kaybı ise 5420 TL olmuştur.

Kaldı ki bu veriler TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanmıştır. Markette, pazarda, konutta, ulaşımda, faturada hissedilen enflasyonun çok daha fazla olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Temmuz ayında verilecek olan enflasyon farkı geçmiş kayıpları karşılamamaktadır. Kamu çalışanları ve emeklilerini hissedilen gerçek enflasyon altında ezdirmemek için öncelikle şimdiye kadar olan kayıplar karşılanmalı, enflasyon farkının dışında en az %50 ek zam yapılmalıdır. Temmuz ayından itibaren aynı sorunun yaşanmaması için enflasyon farkları aylık olarak verilmelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN MAYIS AYI KAYIP VE ALACAKLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİKin açıkladığı Mayıs ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

- 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun doğan alacağı 1.819,62 TL,

- 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin doğan alacağı 2.063,63 TL,

- 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun doğan alacağı 2.975,91 TL,,

- 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin doğan alacağı 1.996,45 TL,

- 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) doğan alacağı 3.160,96 TLdir.

Yani tüm unvanlardaki kamu görevlilerinin aylıklarına Ocak ayında yılın ilk altı ayı için yapılan % 7,5lik artış dönemin bitmesine 1 ay kala tamamen erimiş ve bu oranını yaklaşık dört katı ( %28.12) alacaklı hale gelmiştir.

SEÇİLMİŞ BAZI UNVANLARDAKİ MEMURLARIN AYLIKLARINDA 2022 YILI YILBAŞINDA YAPILAN % 7,5'LİK ARTIŞ MİKTARINA GÖRE MAYIS AYI ENFLASYON KAYIP VE ALACAK MİKTARLARI (TL)

Unvanı Derece/

Kademe Ocak 2022 % 7,5 artış miktarı (TL) Mayıs ayı enflasyon kayıp miktarı (TL) Mayıs ayı Enflasyon alacağı (TL)

HİZMETLİ 12/1 325,34 2.023,35 -1.698,02

MEMUR 9/1 348,64 2.168,26 -1.819,62

ÖĞRETMEN 7/1 395,39 2.459,01 -2.063,63

HEMŞİRE-LİSE 12/3 382,52 2.378,97 -1.996,45

PRATİSYEN DR 8/3 570,18 3.546,08 -2.975,91

UZMAN DR 1/4 697,17 4.335,86 -3.638,69

TEKNİSYEN BÜRO 11/1 365,56 2.273,51 -1.907,95

MÜHENDİS BÜRO 1/4 605,63 3.766,60 -3.160,96

ŞB MD 1/4 592,37 3.684,11 -3.091,74

Hesaplamalara; aile yardımı, diğer ödemeler ile sendika aidatı, BES ve benzeri kesintiler dahil değildir.